Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
3 5
HOT

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Xem truyện Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
154 90.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Xem truyện Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Một Mực Cưng Chiều
71 20.3N
HOT

Một Mực Cưng Chiều

Xem truyện Một Mực Cưng Chiều
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
282 312.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
86 24.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Vũ Xuyên Vật Ngữ
7 543
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Xem truyện Vũ Xuyên Vật Ngữ
Gặp Em Hóa Si Tình
21 673
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện Gặp Em Hóa Si Tình
Quyến Rũ Trí Mạng!
25 14.1N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Xem truyện Quyến Rũ Trí Mạng!
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
79 30.1N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Cuồng Nhiệt Yêu Em
108 104.4N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Xem truyện Cuồng Nhiệt Yêu Em
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
83 13.7N
HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
45 5N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Xem truyện Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
72 30.8N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Bá Chiếm Em Thành Nghiện
19 49
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Xem truyện Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 219
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Xem truyện Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Quyến Rũ Trí Mạng!
25 14.1N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Xem truyện Quyến Rũ Trí Mạng!
Chap 55 2 Ngày trước
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
19 4.7N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Xem truyện Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Chap 50 3 Ngày trước
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
314 304N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Xem truyện Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Chap 150 3 Ngày trước
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
282 312.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Chap 196 7 Ngày trước
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
86 24.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Chap 101 7 Ngày trước
Cuồng Nhiệt Yêu Em
108 104.4N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Xem truyện Cuồng Nhiệt Yêu Em
Chap 141 10.06.2024
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
52 7N

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Chap 43 08.04.2024
Một Mực Cưng Chiều
71 20.3N
HOT

Một Mực Cưng Chiều

Xem truyện Một Mực Cưng Chiều
Chap 78 26.03.2024
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
83 13.7N
HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Chap 43 21.03.2024
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
35 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Xem truyện Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Chap 45 20.02.2024
Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
12 584

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Xem truyện Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
Chap 11 31.12.2023
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
72 30.8N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Chap 68 23.10.2023
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
79 30.1N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Chap 52 10.10.2023
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
16 3.3N

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Xem truyện Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Chap 29 02.10.2023
Vũ Xuyên Vật Ngữ
7 543
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Xem truyện Vũ Xuyên Vật Ngữ
Chap 27 27.09.2023
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
45 5N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Xem truyện Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Chap 25 18.09.2023
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 219
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Xem truyện Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Chap 10 29.08.2023
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
23 7.1N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Chap 25 25.08.2023
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
11 244
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Xem truyện Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Chap 1 15.07.2023
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
14 799
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Chap 7 15.07.2023
Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 278

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Xem truyện Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Chap 4 15.07.2023
Gặp Em Hóa Si Tình
21 673
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện Gặp Em Hóa Si Tình
Chap 6 15.07.2023
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
154 90.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Xem truyện Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Chap 52 29.06.2023
Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
16 26

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Xem truyện Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Chap 0 21.06.2023
Quyến Rũ Trí Mạng!
25 14.1N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Xem truyện Quyến Rũ Trí Mạng!
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
19 4.7N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Xem truyện Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Vũ Xuyên Vật Ngữ
7 543
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Xem truyện Vũ Xuyên Vật Ngữ
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
35 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Xem truyện Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 219
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Xem truyện Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
52 7N

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Gặp Em Hóa Si Tình
21 673
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện Gặp Em Hóa Si Tình
Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 278

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Xem truyện Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
14 799
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
11 244
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Xem truyện Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
16 26

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Xem truyện Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
19 29

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !

Xem truyện Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
6 9
HOT

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh

Xem truyện Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
5 10

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Xem truyện Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
Bá Chiếm Em Thành Nghiện
19 49
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Xem truyện Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
314 12.9N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Xem truyện Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
282 7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Xem truyện Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Cuồng Nhiệt Yêu Em
108 4.5N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Xem truyện Cuồng Nhiệt Yêu Em
Quyến Rũ Trí Mạng!
25 3.3N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Xem truyện Quyến Rũ Trí Mạng!
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
154 3.1N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Xem truyện Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
86 1.8N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
79 1.1N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
72 907
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Một Mực Cưng Chiều
71 824
HOT

Một Mực Cưng Chiều

Xem truyện Một Mực Cưng Chiều
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
19 670
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Xem truyện Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
83 575
HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
23 337
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
52 298

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
16 246

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Xem truyện Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
45 199
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Xem truyện Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
72 30.8N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Chap 68 HẾT 14:52/23.10.2023
79 30.1N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Xem truyện Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Chap 52 HẾT 02:50/10.10.2023
23 7.1N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Chap 25 HẾT 09:40/25.08.2023
19 4.7N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Xem truyện Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Chap 50 HẾT 18:52/11.07.2024