9.5 (95%) · 9 đánh giá

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Nguồn: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 16:49/14.01.2024
  • Lượt xem: 9.3N

Giới Thiệu

Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! được cập nhật sớm nhất tại website nettruyenfree.com. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Net Truyện Free ra các chương mới nhất của truyện tranh Quyến Rũ Trí Mạng! nhé

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 15:40/11.05.2024. MỚI
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 45

15:40/11.05.2024 196

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 45
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 44

15:36/11.05.2024 150

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 44
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 43

15:29/11.05.2024 143

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 43
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 42

15:26/11.05.2024 133

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 42
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 41

11:48/07.05.2024 147

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 41
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 40

11:41/07.05.2024 136

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 40
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 39

11:42/28.04.2024 160

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 39
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 38

11:33/28.04.2024 147

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 38
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 37

11:22/28.04.2024 147

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 37
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 36

12:35/15.04.2024 208

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 36
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 35

12:31/15.04.2024 191

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 35
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 34

13:53/08.04.2024 175

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 34
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 33

13:47/08.04.2024 184

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 33
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 32

10:41/31.03.2024 183

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 32
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 31

12:27/28.03.2024 172

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 31
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 30

15:23/25.03.2024 183

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 30
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 29

07:03/18.03.2024 190

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 29
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 28

04:45/08.03.2024 193

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 28
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 27

08:06/29.02.2024 208

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 27
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 26

07:59/29.02.2024 198

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 26
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 25

07:53/29.02.2024 193

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 25
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 24

07:48/29.02.2024 224

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 24
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 23

07:41/29.02.2024 248

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 23
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 22

07:36/29.02.2024 205

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 22
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 21

07:29/29.02.2024 220

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 21
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 20

08:53/26.02.2024 231

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 20
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 19

08:43/26.02.2024 228

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 19
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 18

08:39/26.02.2024 232

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 18
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 17

08:34/26.02.2024 269

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 17
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 16

08:24/26.02.2024 228

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 16
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 15

08:19/26.02.2024 199

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 15
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 14

08:16/26.02.2024 198

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 14
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 13

08:11/26.02.2024 196

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 13
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 12

09:48/19.02.2024 227

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 12
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 11

09:44/19.02.2024 215

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 11
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 10

09:41/19.02.2024 205

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 10
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 9

09:36/19.02.2024 202

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 9
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 8

09:25/19.02.2024 204

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 8
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 7

09:11/19.02.2024 195

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 7
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 6

14:56/21.01.2024 357

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 6
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 5

09:27/16.01.2024 254

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 5
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 4

09:23/16.01.2024 239

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 4
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 3

09:14/16.01.2024 245

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 3
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 2

09:11/16.01.2024 243

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 2
Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng! Chap 1

16:50/14.01.2024 366

Quyến Rũ Trí Mạng! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Bá Chiếm Em Thành Nghiện
17 47
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Vũ Xuyên Vật Ngữ
6 483
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Vũ Xuyên Vật Ngữ
Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
3 5
HOT

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
82 21.1N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
33 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
18 3.6N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
18 28

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
6 6
HOT

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
8 21

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 262

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 203
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
22 6.5N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
304 278.8N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
13 25

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Cuồng Nhiệt Yêu Em
101 95.1N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Cuồng Nhiệt Yêu Em
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
13 693
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
272 295.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
14 2.7N

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
5 8

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
69 28.9N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
75 27.6N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
78 12.2N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
47 6.3N
MỚI

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Một Mực Cưng Chiều
68 17.4N
MỚI HOT

Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
43 4.4N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
2 9

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
147 85.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Gặp Em Hóa Si Tình
20 413
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Gặp Em Hóa Si Tình
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
9 231
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
12 545

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
Quảng cáo