9 (90%) · 22 đánh giá

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Nguồn: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 07:44/30.04.2023
  • Lượt xem: 12.2N

Giới Thiệu

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

“Sau khi sống lại, Triệu Minh Khê muốn né căn bệnh nan y để sống tiếp nên đã không ngần ngại hút đi số mệnh trên người của thiếu gia nhà họ Phó.
Vị thiếu gia này mỗi lần nhìn thấy cô ấy, rõ ràng đôi tai trở nên đỏ như máu mà lại giả vờ ngầu lòi: “”Cô để tôi yên đi được không?
” Ngày hôm sau Triệu Minh Khê thật sự đi tìm người khác hút số mệnh. :)
Hắn cúi đầu như con cún nhỏ, ủy khuất nói: “”Cho em dây dưa đấy, còn không được hay sao?””

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:02/21.03.2024. MỚI
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 43

18:02/21.03.2024 403

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 43
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 42

18:01/21.03.2024 243

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 42
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 41

16:54/09.03.2024 270

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 41
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 40

07:51/02.03.2024 259

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 40
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 39

07:43/02.03.2024 234

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 39
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 38

16:35/14.01.2024 473

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 38
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 37

12:59/31.12.2023 455

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 37
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 36

12:56/31.12.2023 367

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 36
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 35

15:59/17.12.2023 405

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 35
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 34

15:55/17.12.2023 368

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 34
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 33

15:51/17.12.2023 338

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 33
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 32

15:22/26.11.2023 344

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 32
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 31

08:26/20.11.2023 353

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 31
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 30

14:40/08.10.2023 371

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 30
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 29

07:34/02.10.2023 335

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 29
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 28

09:54/25.09.2023 329

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 28
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 27

04:37/19.09.2023 315

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 27
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 26

09:30/09.09.2023 288

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 26
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 25

09:27/09.09.2023 293

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 25
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 24

13:39/29.08.2023 288

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 24
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 23

09:01/22.08.2023 285

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 23
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 22

15:28/13.08.2023 291

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 22
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 21

02:30/09.08.2023 259

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 21
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 20

07:50/27.07.2023 265

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 20
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 19

07:45/27.07.2023 244

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 19
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 18

06:28/15.07.2023 253

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 18
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 17

06:22/15.07.2023 244

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 17
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 16

12:13/29.06.2023 300

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 16
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 15

15:25/18.06.2023 300

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 15
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 14

16:55/13.06.2023 265

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 14
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 13

14:19/02.06.2023 254

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 13
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 12

14:47/25.05.2023 233

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 12
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 11

14:37/25.05.2023 244

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 11
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 10

16:28/18.05.2023 226

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 10
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 9

16:21/18.05.2023 203

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 9
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 8

09:48/30.04.2023 203

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 8
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 7

09:43/30.04.2023 196

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 7
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 6

09:39/30.04.2023 189

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 6
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 5

09:33/30.04.2023 185

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 5
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 4

09:27/30.04.2023 186

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 4
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 3

09:21/30.04.2023 191

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 3
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 2

08:18/30.04.2023 204

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 2
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận… Chap 1

08:01/30.04.2023 269

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh – Chap 1

Truyện Liên Quan

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
13 25

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
147 85.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
18 3.6N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
33 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
3 5
HOT

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
14 2.7N

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
2 9

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
Cuồng Nhiệt Yêu Em
101 95.1N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Cuồng Nhiệt Yêu Em
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
304 278.8N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
8 21

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
69 28.9N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
18 28

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
Gặp Em Hóa Si Tình
20 413
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Gặp Em Hóa Si Tình
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
13 693
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
272 295.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
75 27.6N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
43 4.4N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
6 6
HOT

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
5 8

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
12 545

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
82 21.1N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 262

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Một Mực Cưng Chiều
68 17.4N
MỚI HOT

Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
47 6.3N
MỚI

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Vũ Xuyên Vật Ngữ
6 483
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Vũ Xuyên Vật Ngữ
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
22 6.5N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
9 231
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 203
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Quyến Rũ Trí Mạng!
21 9.3N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng!
Bá Chiếm Em Thành Nghiện
17 47
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Quảng cáo