9 (90%) · 13 đánh giá

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Nguồn: vivicomi.info
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 19:02/29.04.2023
  • Lượt xem: 17.4N

Giới Thiệu

Một Mực Cưng Chiều

Bá vương thiếu niên x Tình đầu quốc dân, thể hiện cục kì tình cảm! Trọng sinh trở về năm 2 trung học, một năm tốt đẹp nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của Mạnh Ngân, cô ấy muốn sống tốt một lần, lấy lại ước mơ nhảy múa, cũng tuyệt đối không đi khiêu khích người sau này sẽ nâng dao hàng thịt thiếu niên ác ma — Giang Nhẫn, tuy nhiên chính tại mùa hè này, ở một góc của trường học, Mạnh Ngân nghe thấy thiếu niên vô lại Giang Nhẫn đang đắc ý cười điên cuồng:
“Lão tử thích kiểu thế nào ? Mạnh Ngân chính là kiểu thế đó. ”

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 15:54/26.03.2024. MỚI
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 78

15:54/26.03.2024 194

Một Mực Cưng Chiều – Chap 78
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 77

15:51/26.03.2024 154

Một Mực Cưng Chiều – Chap 77
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 76

15:49/26.03.2024 140

Một Mực Cưng Chiều – Chap 76
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 75

07:59/02.03.2024 145

Một Mực Cưng Chiều – Chap 75
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 74

07:59/02.03.2024 126

Một Mực Cưng Chiều – Chap 74
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 73

07:58/02.03.2024 109

Một Mực Cưng Chiều – Chap 73
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 72

04:51/20.02.2024 150

Một Mực Cưng Chiều – Chap 72
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 71

04:48/20.02.2024 137

Một Mực Cưng Chiều – Chap 71
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 70

04:45/20.02.2024 138

Một Mực Cưng Chiều – Chap 70
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 69

15:57/14.01.2024 197

Một Mực Cưng Chiều – Chap 69
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 68

15:51/14.01.2024 170

Một Mực Cưng Chiều – Chap 68
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 67

15:47/14.01.2024 162

Một Mực Cưng Chiều – Chap 67
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 66

15:43/14.01.2024 161

Một Mực Cưng Chiều – Chap 66
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 65

15:47/17.12.2023 247

Một Mực Cưng Chiều – Chap 65
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 64

15:44/17.12.2023 205

Một Mực Cưng Chiều – Chap 64
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 63

06:38/01.12.2023 224

Một Mực Cưng Chiều – Chap 63
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 62

06:33/01.12.2023 201

Một Mực Cưng Chiều – Chap 62
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 61

08:41/20.11.2023 229

Một Mực Cưng Chiều – Chap 61
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 60

15:22/29.10.2023 228

Một Mực Cưng Chiều – Chap 60
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 59

15:18/29.10.2023 211

Một Mực Cưng Chiều – Chap 59
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 58

15:13/29.10.2023 206

Một Mực Cưng Chiều – Chap 58
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 57

14:57/08.10.2023 252

Một Mực Cưng Chiều – Chap 57
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 56

14:54/08.10.2023 225

Một Mực Cưng Chiều – Chap 56
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 55

14:51/08.10.2023 239

Một Mực Cưng Chiều – Chap 55
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 54

14:21/25.09.2023 268

Một Mực Cưng Chiều – Chap 54
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 53

14:16/25.09.2023 284

Một Mực Cưng Chiều – Chap 53
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 52

09:35/09.09.2023 339

Một Mực Cưng Chiều – Chap 52
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 51

09:05/22.08.2023 371

Một Mực Cưng Chiều – Chap 51
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 50

15:22/13.08.2023 407

Một Mực Cưng Chiều – Chap 50
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 49

15:20/13.08.2023 335

Một Mực Cưng Chiều – Chap 49
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 48

08:15/03.08.2023 343

Một Mực Cưng Chiều – Chap 48
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 47

07:17/26.07.2023 396

Một Mực Cưng Chiều – Chap 47
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 46

07:15/26.07.2023 336

Một Mực Cưng Chiều – Chap 46
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 45

06:35/15.07.2023 347

Một Mực Cưng Chiều – Chap 45
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 44

06:33/15.07.2023 334

Một Mực Cưng Chiều – Chap 44
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 43

12:17/29.06.2023 312

Một Mực Cưng Chiều – Chap 43
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 42

16:59/13.06.2023 293

Một Mực Cưng Chiều – Chap 42
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 41

15:10/06.06.2023 271

Một Mực Cưng Chiều – Chap 41
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 40

15:09/06.06.2023 236

Một Mực Cưng Chiều – Chap 40
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 39

08:55/25.05.2023 228

Một Mực Cưng Chiều – Chap 39
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 38

14:39/11.05.2023 246

Một Mực Cưng Chiều – Chap 38
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 37

16:19/07.05.2023 226

Một Mực Cưng Chiều – Chap 37
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 36

09:39/05.05.2023 222

Một Mực Cưng Chiều – Chap 36
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 35

09:35/05.05.2023 229

Một Mực Cưng Chiều – Chap 35
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 34

14:20/02.05.2023 224

Một Mực Cưng Chiều – Chap 34
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 33

14:18/02.05.2023 192

Một Mực Cưng Chiều – Chap 33
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 32

14:13/02.05.2023 189

Một Mực Cưng Chiều – Chap 32
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 31

14:12/02.05.2023 201

Một Mực Cưng Chiều – Chap 31
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 30

14:09/02.05.2023 212

Một Mực Cưng Chiều – Chap 30
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 29

14:08/02.05.2023 189

Một Mực Cưng Chiều – Chap 29
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 28

13:50/02.05.2023 188

Một Mực Cưng Chiều – Chap 28
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 27

13:48/02.05.2023 183

Một Mực Cưng Chiều – Chap 27
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 26

13:46/02.05.2023 182

Một Mực Cưng Chiều – Chap 26
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 25

13:43/02.05.2023 181

Một Mực Cưng Chiều – Chap 25
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 24

13:42/02.05.2023 189

Một Mực Cưng Chiều – Chap 24
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 23

13:39/02.05.2023 184

Một Mực Cưng Chiều – Chap 23
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 22

13:34/02.05.2023 180

Một Mực Cưng Chiều – Chap 22
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 21

13:31/02.05.2023 178

Một Mực Cưng Chiều – Chap 21
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 20

13:29/02.05.2023 188

Một Mực Cưng Chiều – Chap 20
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 19

13:26/02.05.2023 190

Một Mực Cưng Chiều – Chap 19
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 18

13:24/02.05.2023 192

Một Mực Cưng Chiều – Chap 18
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 17

13:20/02.05.2023 191

Một Mực Cưng Chiều – Chap 17
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 16

13:18/02.05.2023 186

Một Mực Cưng Chiều – Chap 16
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 15

16:04/01.05.2023 193

Một Mực Cưng Chiều – Chap 15
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 14.1: Thông Báo

16:02/01.05.2023 106

Một Mực Cưng Chiều – Chap 14.1
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 14

15:59/01.05.2023 179

Một Mực Cưng Chiều – Chap 14
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 13

15:57/01.05.2023 181

Một Mực Cưng Chiều – Chap 13
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 12

11:43/30.04.2023 182

Một Mực Cưng Chiều – Chap 12
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 11

11:41/30.04.2023 185

Một Mực Cưng Chiều – Chap 11
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 10

11:37/30.04.2023 183

Một Mực Cưng Chiều – Chap 10
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 9

11:35/30.04.2023 171

Một Mực Cưng Chiều – Chap 9
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 8

09:57/30.04.2023 176

Một Mực Cưng Chiều – Chap 8
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 7

09:55/30.04.2023 178

Một Mực Cưng Chiều – Chap 7
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 6

09:54/30.04.2023 185

Một Mực Cưng Chiều – Chap 6
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 5

19:41/29.04.2023 191

Một Mực Cưng Chiều – Chap 5
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 4

19:38/29.04.2023 197

Một Mực Cưng Chiều – Chap 4
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 3

19:33/29.04.2023 205

Một Mực Cưng Chiều – Chap 3
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 2

19:29/29.04.2023 202

Một Mực Cưng Chiều – Chap 2
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 1

19:22/29.04.2023 236

Một Mực Cưng Chiều – Chap 1
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 0.2: Lời Mở Đầu

19:16/29.04.2023 189

Một Mực Cưng Chiều – Chap 0.2
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 0.1: Giới Thiệu Nhân Vật

19:13/29.04.2023 148

Một Mực Cưng Chiều – Chap 0.1
Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều Chap 0: Giới Thiệu

19:12/29.04.2023 57

Một Mực Cưng Chiều – Chap 0

Truyện Liên Quan

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
69 28.9N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Gặp Em Hóa Si Tình
20 413
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Gặp Em Hóa Si Tình
Cuồng Nhiệt Yêu Em
101 95.1N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Cuồng Nhiệt Yêu Em
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
78 12.2N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
3 5
HOT

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
13 693
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
6 6
HOT

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
13 25

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
22 6.5N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 262

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Quyến Rũ Trí Mạng!
21 9.3N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng!
Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
2 9

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
12 546

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
33 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
47 6.3N
MỚI

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
43 4.4N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
5 8

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
304 278.8N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
18 3.6N
MỚI

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ
Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
8 21

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
272 295.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Bá Chiếm Em Thành Nghiện
17 47
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
75 27.6N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 203
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Vũ Xuyên Vật Ngữ
6 483
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Vũ Xuyên Vật Ngữ
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
9 231
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
14 2.7N

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
18 28

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
147 85.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
82 21.1N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Quảng cáo