5.6 (56%) · 5 đánh giá

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Nguồn: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 08:00/08.08.2023
  • Lượt xem: 3.6N

Giới Thiệu

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Trình Dĩ Tinh bị buộc xuyên vào sách thành nữ phụ độc ác. Thiết lập nhân vật ảo khiến cô mỗi ngày đều phải phân thân: Nữ chính thật sự là một cô gái tốt vượt mọi khó khăn gian khổ, tôi rất đau lòng khi làm tổn thương cô ấy! Tên nam chính đáng ghét này! Tề Văn Diệu: ? Từ ngày nghe thấy tiếng lòng của Trình Dĩ Tinh, anh ta không đêm nào ngủ ngon! Người phụ nữ đáng chết, đạo đức giả! Miệng thì nói yêu anh ta, trong lòng thì mắng chửi không ngừng! Nữ phụ độc ác đang đọc lời thoại yêu đương nào đó rơi vào trầm tư: Ngày nào cũng nói dối không biết có bị sét đánh không? Tề Văn Diệu bỗng nhiên nở nụ cười: “Tôi sẽ yên lặng nhìn xem cô diễn trò!”
Đọc truyện Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ tại Net Truyện Free nhé bạn xinh đẹp ơi…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 16:24/30.03.2024. MỚI
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 27

16:24/30.03.2024 98

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 27
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 26

16:31/05.03.2024 86

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 26
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 25

16:28/05.03.2024 75

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 25
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 24

16:26/05.03.2024 67

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 24
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 23

16:22/05.03.2024 78

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 23
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 22

16:19/05.03.2024 70

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 22
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 21

14:03/11.09.2023 183

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 21
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 20

13:58/11.09.2023 157

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 20
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 19

13:54/11.09.2023 138

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 19
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 18

13:51/11.09.2023 138

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 18
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 17

13:46/11.09.2023 134

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 17
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 16

13:41/11.09.2023 131

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 16
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 15

09:22/22.08.2023 125

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 15
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 14

09:19/22.08.2023 125

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 14
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 13

03:52/09.08.2023 132

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 13
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 12

03:51/09.08.2023 131

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 12
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 11

03:49/09.08.2023 126

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 11
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 10

03:47/09.08.2023 133

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 10
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 9

03:45/09.08.2023 135

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 9
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 8

03:41/09.08.2023 144

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 8
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 7

03:39/09.08.2023 140

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 7
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 6

03:10/09.08.2023 138

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 6
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 5

03:08/09.08.2023 145

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 5
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 4

03:06/09.08.2023 144

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 4
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 3

08:20/08.08.2023 149

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 3
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 2

08:12/08.08.2023 158

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 2
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 1

08:05/08.08.2023 165

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 1
Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ

Rơi Vào Tiếng Sét Ái… Chap 0

08:02/08.08.2023 179

Rơi Vào Tiếng Sét Ái Tình Cùng Ác Nữ – Chap 0

Truyện Liên Quan

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
7 262

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Vũ Xuyên Vật Ngữ
6 483
HOT

Vũ Xuyên Vật Ngữ

Vũ Xuyên Vật Ngữ
Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
33 1.4N

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần
Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
3 5
HOT

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Quyến Rũ Trí Mạng!
21 9.3N
MỚI HOT

Quyến Rũ Trí Mạng!

Quyến Rũ Trí Mạng!
Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
1 203
HOT

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ

Hoàng Tử Phản Diện Thuần Phục Dũng Sĩ
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
78 12.2N
MỚI HOT

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
22 6.5N
HOT

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
75 27.6N
HOT

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê

Đại Lão Huyết Tộc Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê
Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
6 6
HOT

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh

Luân Hồi Làm Đóa Hắc Liên Hoa Của Anh
Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
5 8

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo

Thiếu Gia Satan, Thiên Kim Giả Mạo
Gặp Em Hóa Si Tình
20 413
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Gặp Em Hóa Si Tình
Cuồng Nhiệt Yêu Em
101 95.1N
MỚI HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Cuồng Nhiệt Yêu Em
Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
18 28

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !

Xin Hãy Giúp Em Giữ Bí Mật !
Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
13 693
HOT

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
69 28.9N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
9 231
HOT

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện

Tôi Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Phản Diện
Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
12 545

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một

Phúc Hắc Hoa Yêu Mua Một Tặng Một
Bá Chiếm Em Thành Nghiện
17 47
HOT

Bá Chiếm Em Thành Nghiện

Bá Chiếm Em Thành Nghiện
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
47 6.3N
MỚI

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Một Mực Cưng Chiều
68 17.4N
MỚI HOT

Một Mực Cưng Chiều

Một Mực Cưng Chiều
Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
304 278.8N
MỚI HOT

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !

Vợ Yêu Khó Chọc: Lục Tổng Sủng Vợ Tận Trời !
Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
13 25

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài

Tôi Bị Ép Gả Cho Satan Tổng Tài
Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
82 21.1N
MỚI HOT

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào

Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt Ngào
Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
14 2.7N

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện

Tôi Vô Tình Quyến Rũ Nhóc Con Phản Diện
Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
272 295.7N
MỚI HOT

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc

Vợ Chồng Bá Đạo: Thiên Tài Bảo Bối Không Dễ Chọc
Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
43 4.4N
HOT

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
8 21

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !

Lục Thiếu, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi !
Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
147 85.2N
HOT

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện
Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
2 9

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !

Thủ Phụ Đại Nhân Bị Bẻ Cong Rồi ? !
Quảng cáo